Javni rad

Javni rad, poznat i kao javna infrastruktura, je skup zgrada, infrastrukture i opreme koje promoviše i gradi Vlada neke teritorije. Za razliku od privatnih radova, javni radovi se finansiraju javnim sredstvima države.

Javni rad

Javni radovi se u suštini sastoje od niza zgrada, namještaja, opreme i infrastrukture koji, za zajedničku upotrebu građana, grade i promoviraju vlast na nekoj teritoriji. Ova vrsta posla se finansira javnim sredstvima, kao i mogućim privatnim donatorima, za javnu i opštu upotrebu.

Vrt, bolnica (javna), put, javna rasvjeta teritorije, škola ili institut (javni), jasni su primjeri javnih radova.

Različite vrste zapošljavanja

Javni rad finansira i promovira vlada neke teritorije. Međutim, na različitim teritorijama vlade nemaju građevinske kompanije koje bi obavljale takve poslove. Za to je potrebna privatna kompanija da izvede posao, a da je angažuje vlada.

Postoje dva načina ugovaranja javnih radova:

Direktno iznajmljivanje

Vlada je zadužena da, na osnovu sopstvenih kriterijuma, odabere kompaniju koja će preduzeti projekat, kao i da joj obezbedi budžet predviđen za njegovu izgradnju.

Javni tender

Ono što je poznato kao javni konkurs. To je sistem kroz koji vlada koja želi da preduzme projekat, sastavlja javni prijedlog na koji različite privatne kompanije mogu izabrati da ga izvedu. Dakle, različite kompanije daju prijedlog Vladi da ta kompanija bude zadužena za preuzimanje projekta, kao i troškove koje bi taj proces nosio.

Za realizaciju projekta zadužen je onaj prijedlog koji kvalitetom i vremenom i budžetom najbolje odgovara potrebama posla, a rezultat će biti pobjednik konkursa.

S obzirom na korupciju i kontroverze koje je izazvalo direktno ugovaranje, u velikom dijelu razvijenih ekonomija, direktno ugovaranje je zamijenjeno javnim nadmetanjem. Dakle, odluka uživa veću transparentnost u pitanjima javnog upravljanja. Na taj način je zagarantovana neutralnost u donošenju odluka. Izbjegavanje, zauzvrat, preferencija za niz kompanija, koje je u nekim zemljama zabranjeno.

Glavni projekti javnih radova

Od izgradnje bašte do glavne gradske saobraćajnice, javni radovi se mogu stalno posmatrati.

Među glavnim projektima javnih radova koje je preduzela vlada možemo naći sljedeće:

  • Transportni radovi: željezničke mreže, željezničke stanice, putevi, autoputevi, autoputevi, putevi, luke, kanali, tjesnaci, aerodromi.
  • Urbana infrastruktura: bašte, ulice, mostovi, javna rasvjeta.
  • Hidraulički radovi: prečistači, kanalizacija, cijevi, jarci, brane, močvare.
  • Infrastruktura javnih zgrada: bolnice, domovi kulture, muzeji, škole, instituti, univerziteti, ministarstva, uredi za sigurnosne snage poput policije ili vatrogasaca.