Izlaz

Proizvod je skup dobara i usluga koje kompanija ili industrija dobija kombinovanjem različitih faktora proizvodnje.

Izlaz

Drugim riječima, pojam output odnosi se na svu robu koja se dobije iz proizvodnog procesa. Ovo, kako bi ga ponudili na tržištu u zamjenu za naknadu.

Da bismo bolje razumjeli značenje autputa, morali bismo ga vidjeti u okviru tabele input-output, koja je pojednostavljen prikaz proizvodnje i upotrebe dobara i usluga u zemlji ili regiji.

Tabelu input-output kreirao je američki ekonomista Vasilij Leontijev, rođen u Rusiji. On ih je predstavio 1941. godine u svom djelu "Struktura američke ekonomije". Njegova relevantnost je bila tolika da je 1973. Leontjev dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju.

U ovoj tabeli, rezultati proizvodnog procesa su izlazi, dok su inputi inputi neophodni za dobijanje navedenih dobara ili usluga.

Ova tabela nam omogućava da posmatramo, na primer, kako je raspoređena proizvodnja nekog sektora. Na primjer, proizvod poljoprivrede stječu potrošači i druge industrije, među kojima može biti i sam poljoprivredni sektor (određeni organski ostaci mogu se koristiti kao input kao gnojivo, na primjer).

Takođe treba napomenuti da je razlika između vrijednosti proizvedenih outputa i vrijednosti utrošenih inputa jednaka vrijednosti koju je dodala kompanija ili industrija tokom perioda istraživanja.

Izlazni jaz

U ekonomiji postoji i proizvodni jaz ili proizvodni jaz, koji je razlika između potencijalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) i realnog ili posmatranog BDP-a.

Moramo imati na umu da je potencijalni BDP maksimalni nivo proizvodnje koji zemlja može postići uzimajući u obzir proizvodne faktore koje posjeduje. Ova teorijska vrijednost se postiže kada se, između ostalog, dostigne i neubrzavajuća stopa nezaposlenosti inflacije – NAIRU stopa, koja je kompatibilna sa stabilnom inflacijom.

Izlaz u računarstvu

U računarstvu, izlaz odgovara podacima koje računar daje nakon obrade informacija koje je primio.

Treba napomenuti da se izlaz može dobiti u digitalnom formatu, kao što je audio ili video, ili putem materijalne podrške kao što je pri štampanju.