Istorija turizma

Istorija turizma, osim što je obimna, veoma je raznolika. A to je da su kroz istoriju postojale kontinuirane inovacije koje su profesionalizovali i konsolidovali sektor u privredi.

Istorija turizma

Pojava željeznice, parne mašine, automobila, čak i aviona, daju veliki doprinos koji, na ovaj ili onaj način, konsoliduje istoriju turizma i dugu istorijsku evoluciju.

Termin turizam, prema UNWTO-u (Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija, akronim na engleskom), odnosi se na one aktivnosti koje ljudi tokom putovanja provode u okruženju destinacije. Odnosno, one aktivnosti koje se za poslovnu, slobodnu ili bilo koju drugu aktivnost obavljaju u okruženju koje nije mjesto porijekla.

U zavisnosti od porekla i destinacije, turizam se može podeliti u dve vrste. Na prvom mjestu, međunarodni turizam, odnosno onaj u kojem destinacija i porijeklo ne predstavljaju istu teritoriju. S druge strane, domaći turizam. Ovo je vrsta turizma u kojoj polazište i destinacija imaju istu teritoriju, odnosno unutar nacionalne teritorije porijekla.

Postoji i klasifikacija na osnovu perioda produženja boravka. Odnosno, ovisno o dužini boravka, turist se može podijeliti u dvije vrste. Prije svega turisti. Drugim riječima, oni koji prenoće na odredištu, produžujući boravak više od jednog kalendarskog dana od mjesta stanovanja. S druge strane, imamo planinara. Ovo se odlikuje činjenicom da, budući da su strani ili domaći posjetioci, ne provode noć na teritoriji destinacije, pa se vraćaju u mjesto porijekla bez noćenja na destinaciji.

Evolucija i istorija turizma

Kao što ćemo vidjeti u nastavku, turizam je imao veliku evoluciju kroz historiju. Od krstaških ratova templara do osvajanja Svete zemlje do pojave aviona, turizam je doživio veliki broj napretka koji ga je, nakon stoljeća istorije, pozicionirao kao jedan od najvećih privrednih sektora u svjetskoj ekonomiji.

Turizam u antičko doba

Turizam, kakvog ga poznajemo u 21. veku, nastao je u 19. veku. Industrijska revolucija, u globalnom kontekstu, izazvala je eksponencijalni rast putovanja i raseljavanja između teritorija. Za vrlo različite svrhe, kao što su ratovi, odmor, trgovina, osvajanje, kao i druge svrhe, turizam nije prestao da raste, jer se razvija sva infrastruktura i transport.

Međutim, iako turizam kao takav svoje početke smatra u 19. vijeku, on postoji od početka istorije. Rimsko carstvo je već u antičko doba dizajniralo i izgradilo infrastrukturu za promicanje transporta između različitih teritorija koje je carstvo posjedovalo. Rimski putevi, od kojih su još sačuvani veliki ostaci, smatrani su prvim putevima u istoriji, kojima su Rimljani putovali s jedne strane na drugu.

Turizam se također razvio u klasičnoj Grčkoj. Putovanja i kretanja ljudi između različitih gradova koji su činili grčku teritoriju predstavljala su vrlo pouzdanu sliku onoga što danas poznajemo kao turizam. Olimpijske igre, na primjer, održane u gradu Olimpiji, privukle su mnogo, mnogo građana iz različitih dijelova grčke teritorije. To je dovelo do toga da hiljade ljudi putuju u grad kako bi prisustvovali Olimpijskim igrama.

Sve to, u scenariju u kojem je Rim širio svoju teritoriju, kao i Grčka, pretpostavlja impuls za razvoj infrastrukture koja bi omogućila bolju povezanost teritorija. Veza koja je uspostavljena preko spomenutih rimskih puteva, kao i sve pomorske infrastrukture koju su Grci promovirali za promicanje transporta i migracija između različitih teritorija.

Turizam u srednjem vijeku

Padom Rimskog carstva i decentralizacijom feudalnih država, feudalni sistem je izazvao paralizu u turizmu. Srednji vijek je predstavljao period velikih ratova koji su obeshrabrili turizam. A to je da su vazalistički odnosi između građana koji nisu mogli napustiti zemlje feudalca, kao i ta decentralizacija u malim feudima okrenutim jedno prema drugom, doveli do toga da se migracije prestanu dešavati istom učestalošću kao u antičkom dobu. .

Međutim, druga carstva, poput islama, koja su imala široku osvojenu teritoriju, ako su se bavila turizmom između svojih teritorija. Hodočašće islamista u Meku, kao i sva prekogranična kretanja građana islamske imperije između osvojenih teritorija, činili su turističke rute koje su promovirale transport i kretanje ljudi.

Također, širenje kršćanske religije u velikim gradovima podstaklo je, dijelom, i vjerski turizam. Odnosno, kontinuirani pohodi na Svetu zemlju, kao i križarski ratovi za osvajanje teritorije na kojoj je, za kršćansku religiju, bio izvor kršćanstva, doveli su do češćih raseljavanja. Međutim, i u islamu i u kršćanstvu, ova kretanja su bila prije prisiljena samom religijom nego ličnim željama ili impulsima putnika.

Turizam u modernom dobu

U modernom dobu, s pojavom država i tranzicijom ka nestanku feudalizma, povijest turizma ponovo bilježi prekretnice od velikog značaja, jer je sektor doživio snažan impuls. Pogotovo zbog pojave gostionica i hotela, što je dovelo do onoga što danas poznajemo kao turiste. Ova noćenja omogućavala su izletnicima da se odmore na mjestima koja nisu njihova porijekla, što je dovelo do naziva, koji smo ranije poznavali, turista.

Tokom modernog doba, turizam je doživio veliki procvat, posebno u turizmu za slobodno vrijeme. Odnosno, turizam koji se odvija u svrhu zabave, odmora i rekreacije. Veća institucionalna stabilnost, do početka međuratnog perioda u savremenom dobu, građanima pruža veću sigurnost za migracije između teritorija. Ovdje Britanci počinju promovirati trendove kao što je "Grand Tour". Ruta koju su mladi britanski aristokrati prošli Evropom, kako bi kultivirali i upotpunili svoju obuku u predmetima kao što su umjetnost, jezici i trgovina.

Pojavljuju se i topli izvori. Ovakva mjesta stiču veliku popularnost među građanima modernog doba.

Savremeno doba

Tokom savremenog doba dešavaju se velike prekretnice koje obeležavaju, da tako kažem, istoriju turizma. Tada dolazi do konačnog razvoja koji je turizmu trebao da živi zamahom koji je najviše doživio. Ekspanzija turizma sa tehnološkim i industrijskim napretkom doživjela je poticaj koji će turizam postaviti kao jedan od glavnih sektora, već u to vrijeme, svjetske ekonomije.

A to je da, na primjer, u Savremeno doba postoji ekonomska ekspanzija, kao i snažan porast prihoda, na različitim evropskim teritorijama. Industrijska revolucija je stigla do Velike Britanije i, zajedno sa kasnijom industrijalizacijom Belgije, kao i ostatka evropskih teritorija, konsolidacija buržoazije dovodi do toga da se ova povećanja prihoda pretoče u veće resurse za putovanja i posete drugim mestima.

Također, konsolidacija kolonijalnih teritorija kao ekonomskih sila u svijetu, gdje je već uspostavljen potpuno direktan posao između teritorija, uzrokuje migraciju hiljada ljudi u Sjedinjene Države. Nova zemlja mogućnosti koja je čak morala implementirati početnike za kontrolu migratornih tokova, budući da se radilo o velikoj masi ljudi. To je, podstaknuto razvojem saobraćaja, izazvalo snažan porast turističkih tokova.

Kao što smo rekli, upravo u ovom trenutku James Watt razvija parnu mašinu. Ovo čini da se železnička industrija, kao i sama železnica, raširi po celoj planeti. Sve zemlje, industrijalizovane i neindustrijalizovane, osmislile su infrastrukturu da promovišu implementaciju železnice na teritorijama, povezujući ih međusobno. Nesumnjivo, jedan od velikih impulsa koje je turizam doživio i koji je uz to povećao privredni rast.

Tako su se počele širiti turističke agencije, poput Tomasa Kuka, ili American Expressa, koji je bio posvećen transportu robe. Željeznička i parna pomorska plovidba daju snažan impuls za razvoj i profesionalizaciju turističkog sektora. Upravo u ovom trenutku konsoliduje se turistički sektor od velikog značaja za privredu. Sektor turizma koji počinje razvijati paralelne podsektore.

I tako počinje da se razvija sektor turizma. Nakon toga, pojava novih alata poput automobila, kod Henryja Forda, kao i aviona i velikih transportnih brodova, već je podstakla taj konačni impuls koji je uslovio pozicioniranje sektora turizma kao jednog od najvećih sektora naše privrede. Paralizovan tek međuratnim periodom, turizam je počeo da se sve više pojavljuje u privredi, doživevši veliki uzlet nakon Drugog svetskog rata. Impuls koji se počeo smatrati "turističkim bumom".

Stabilnost, međunarodna saradnja, kao i mir uspostavljen između svih teritorija, kao i sporazumi iz Bretton Woodsa, izazvali su snažan impuls turističkog sektora koji će kasnije – već u 21. stoljeću – postati, iza industrije i sa težina u svjetskom bruto domaćem proizvodu (BDP) veća od 10%, u drugom najvećem sektoru svjetske ekonomije.