Investicioni fond

Investicioni fond ili zajednički fond je investiciono sredstvo koje okuplja novac više investitora da ga zajedno ulažu. Zbog toga su poznate i kao institucija za kolektivno ulaganje (IIC).

Investicioni fond

Zajednički fondovi akumuliraju novac mnogih investitora za ulaganje u druga finansijska sredstva, kao što su dionice ili obveznice. Vrijednost zajedničkog fonda zavisi od vrijednosti imovine koja se nalazi u fondu. Stoga će učinak fonda zavisiti od učinka imovine koju sadrži.

Doprinosom nekoliko investitora u zajednički fond, zajednički fondovi omogućavaju malim investitorima pristup profesionalno upravljanim investicionim portfeljima, kao i diversifikaciju svojih ulaganja.

Svaki investitor u fond, poznat kao učesnik, ulaže novac kupovinom udjela u zajedničkom fondu. Ovaj novac se akumulira u zajednički fond. Investicionim fondom upravlja društvo za upravljanje. Sa akumuliranim novcem fond kupuje finansijska sredstva na berzi. Sredstva koju ste kupili deponuju se kod depozitara.

Svaka dionica predstavlja mali dio cjelokupnog ulaganja u taj fond. Da bi se izračunala vrijednost udjela, vrijednost cjelokupne imovine investicionog fonda dijeli se sa brojem udjela. Ova cijena je poznata kao neto vrijednost imovine.

Investicioni fondovi su namenjeni svim vrstama investitora. Međutim, postoji veoma širok spektar investicionih fondova za različite profile investitora. Nisu svi zajednički fondovi pogodni za sve investitore.

Postoje mnoge agencije koje pokušavaju ocijeniti svaki od fondova kako bi nam pomogle da znamo u koji fond ulagati. Najpoznatija kompanija za analizu fondova je Morningstar i njene zvijezde su postale glavna komponenta analize investicionih fondova.

Investicioni fond

Kako funkcioniše investicioni fond?

Objasnićemo kako funkcioniše investicioni fond na veoma pojednostavljen način. Zamislimo da smo uspjeli uvjeriti 10 prijatelja da zajedno investiraju.

Prvo pitanje koje bi se postavilo je ko od njih 10 zna nešto o finansijama. Pretpostavimo da niko nema ovo znanje. Rješenje bi bilo da unajmimo kompaniju specijalizovanu za investicije koja će upravljati novcem koji smo zajednički uložili, nazvaćemo to „kompanija za upravljanje“.

Druga stvar o kojoj bi se raspravljalo je ko će zadržati svu tu imovinu ili novac, pošto su ljudska bića po prirodi nepovjerljiva, rješenje će biti staviti ih u "depozitni entitet". Njegova jedina svrha će biti da zaštiti novac 10 prijatelja.

Svi ljudi koji se okupljaju pod okriljem fonda nazivaju se učesnicima, a učinak investitora se utvrđuje na osnovu zajedničkih rezultata.

Prednosti investicionih fondova

Zajednički fondovi općenito nude brojne prednosti učesnicima u fondovima.

Glavne prednosti investicionog fonda su:

 • Diverzifikujte ulaganja: Investicioni fondovi nam omogućavaju da proširimo spektar u koji ulažemo, jer akumulacijom novca od mnogih investitora oni mogu pristupiti većem broju tržišta.
 • Pristup gotovo svakom tržištu: Putem različitih vrsta fondova imate pristup tržištima koja u mnogim slučajevima ne bi bila na dohvat ruke ako investirate pojedinačno.
 • Profesionalni menadžment: Za investiranje na berzi potrebno je imati finansijsko znanje. Upravljanje investicionim fondovima obavljaju finansijski stručnjaci.
 • Efikasnost: zajedničkim ulaganjem, zajednički fondovi koriste prednosti ekonomije obima. Imaju niže troškove kada posluju na tržištu.
 • Poreske prednosti: Ulaganje putem zajedničkih fondova ima tendenciju da ima poreske prednosti za poreske obveznike u gotovo svim zemljama.
 • Širok spektar mogućnosti: Trenutno postoji izuzetno raznolik tip fonda koji omogućava pronalaženje odgovarajućih proizvoda za bilo koji profil investitora.
 • Regulativa: Fondovi ne mogu sa svojim novcem da rade šta hoće, već moraju da poštuju pravila utvrđena njihovim propisima.

Vrste investicionih fondova

Postoji širok izbor vrsta zajedničkih fondova. Mogu se klasificirati na mnogo različitih načina. U skladu sa vašim investicionim pozivom, rizikom, vrstom prinosa ili geografskom području, između ostalih parametara.

Najkorišćenija i najpopularnija je klasifikacija prema investicionom pozivu. Stoga možemo izdvojiti sljedeće vrste investicionih fondova:

 • Monetarni investicioni fond.
 • Investicioni fondovi sa fiksnim prihodom.
 • Dionički investicijski fondovi.
 • Mješoviti investicioni fondovi.
 • Globalni investicioni fondovi.
 • Zagarantovana sredstva.
 • Hedž fondovi, alternativni fondovi za upravljanje ili hedž fondovi.
 • Sredstva fondova.
 • Indeksni fondovi ili indeksni fondovi.

Koji je minimalni kapital za ulaganje u investicioni fond?

Sredstva uglavnom nemaju ulazno ograničenje po zakonu, što smo više to bolje za sve. Međutim, većina investicionih fondova velikih fond menadžera zahtevaju da uđete sa minimalnim doprinosom.

Klase investicionog fonda

Investicioni fondovi velikih društava za upravljanje obično imaju nekoliko različitih klasa istog fonda. Ove klase istog investicionog fonda se obično rade iz jednog od tri razloga:

 • Imati klasu akumulacije ili klasu raspodjele: Klasa distribucije distribuira dividende, dok klasa akumulacije čuva dividende ili kupone primljene za imovinu koju sadrži i reinvestira ih. Ovo je poreska prednost u većini zemalja i takođe omogućava složenu kamatu, jednostavnim držanjem fonda.
 • Neka fond bude dostupan u različitim valutama : Na primjer, klasa u dolarima, druga klasa u evrima i druga klasa u funtama. Klase u različitim valutama ne mogu biti zaštićene (fond jednostavno prenosi početno ulaganje u drugu valutu i daje neto vrijednost imovine u drugoj valuti) ili zaštićene (fond koristi instrumente zaštite kako bi eliminirao valutni rizik iz fonda, na primjer ako fond u početku investira u dolarima, ali ja ulažem u hedžiranu euro klasu, prinos bi trebao biti isti, minus trošak zaštite).
 • Imati različite klase koje razlikuju tipove investitora : Odvojiti male investitore od velikih investitora i institucionalnih investitora.

Primjer raspodjele po klasama prema vrsti investitora može biti:

 • Klasa A za privatne investitore: Minimalna investicija od 100 eura i troškovi upravljanja 1%.
 • Klasa B za investitore privatnog bankarstva: Minimalna investicija od 1 milion dolara i troškovi upravljanja 0,75%.
 • Klasa C za institucionalne investitore: Minimalna investicija od 10 miliona dolara i troškovi upravljanja 0,30%. Da bi se investiralo u institucionalnu nastavu, može postojati i niz zahtjeva.

Šta i ko formira investicioni fond?

Investicioni fond se sastoji od četiri glavne komponente:

Učesnici

Učesnici ili investitori su oni ljudi koji ulažu svoj novac. Njihov kapital ide u zajednički kapital fonda i zauzvrat dobijaju dionice fonda srazmjerno onome što ulažu.

Sredstva su fleksibilna, možete ih unijeti u trenutku kreiranja ili kasnije. Na isti način, možete se povući u potpunosti ili djelimično u vrijeme koje želite.

Participacije

Akcije su jednaki dijelovi na koje se dijeli imovina investicionog fonda, ovaj broj dionica nije fiksan, zavisi od kupovine dionica (upisa) ili prodaje (otkupa).

Shodno tome, vrijednost dionica također varira. Vrijednost na određeni dan naziva se neto vrijednost imovine investicionog fonda (NAV). Zbog toga su akcije hartije od vrednosti koje se mogu prenositi, ali se njima obično ne trguje ni na jednom tržištu. U tom smislu, sama kompanija za upravljanje je ta koja prodaje ili otkupljuje akcije.

Društvo za upravljanje

Društvo za upravljanje je ono koje administrira i upravlja fondom, utvrđuje politiku ulaganja koju treba slijediti. Odnosno gdje će se ulagati imovina fonda formiranog ulozima učesnika.

Svaki investicioni fond ima jedno društvo za upravljanje, iako ono može upravljati različitim fondovima. Društva za upravljanje naplaćuju provizije za pretplatu i refundaciju (koje mogu doseći 5%) pored provizija za rezultat, proviziju za upravljanje, kontrolu depozitnog društva, računovodstvo i za izradu periodičnih izvještaja za CNMV.

Depozitarno društvo

To može biti banka, štedionica ili kompanija za hartije od vrijednosti. Njegova funkcija je čuvanje imovine fonda, koja može biti imovina ili gotovina, a obavlja i kontrolne funkcije nad menadžerom, u korist investitora.

Da biste saznali više o investicionim fondovima, pročitajte vrste investicionih fondova i saznajte koje su prednosti ulaganja u investicioni fond.