Inverzna matrica reda 2

Inverzna matrica reda 2

Screenshot 2019 08 13 U 20.00.25

Inverzna matrica je linearna transformacija matrice množenjem inverzne determinante matrice transponiranom adjunktnom matricom.

Drugim riječima, inverzna matrica je množenje inverzne determinante transponiranom adjunktiranom matricom.

Preporučeni članci: determinanta matrice, kvadratna matrica, glavna dijagonala i operacije s matricama.

Dato je bilo koju matricu X takvu da

Screenshot 2019 08 13 U 19.30.11
Kvadratna matrica reda 2.

Formula inverzne matrice matrice reda 2

Tada će inverzna matrica od X biti

Screenshot 2019 08 13 A Les 19.31.12
Formula inverzne matrice kvadratne matrice reda 2.

Koristeći ovu formulu dobijamo inverznu matricu kvadratne matrice reda 2.

Gornja formula se također može izraziti determinantom matrice.

Formula inverzne matrice matrice reda 2

Screenshot 2019 08 13 A Les 19.32.12
Formula inverzne matrice kvadratne matrice reda 2.

Dvije paralelne linije oko X u nazivniku ukazuju da je to determinanta matrice X.

Kada kvadratna matrica ima inverznu matricu, kažemo da je regularna matrica.

Zahtjevi

Da bismo pronašli inverznu matricu matrice reda n moramo ispuniti sljedeće zahtjeve:

  • Matrica mora biti kvadratna matrica.

Broj redova (n) mora biti isti kao i broj kolona (m). To jest, redoslijed matrice mora biti n s obzirom da je n = m.

Screenshot 2019 08 13 A Les 19.33.16
Kvadratna matrica reda n.
  • Determinanta mora biti različita od nule (0).

Determinanta matrice mora biti različita od nule (0) jer učestvuje u formuli kao imenilac. Da je imenilac nula (0) imali bismo neodređenost.

Ako je nazivnik (ad – bc) = 0, odnosno determinanta matrice X jednaka nuli (0), tada matrica X nema inverznu matricu.

Nekretnina

Kvadratna matrica X reda n imat će inverznu matricu X reda n, X -1 , tako da zadovoljava da

Screenshot 2019 08 13 A Les 19.34.10
Svojstvo inverzne matrice.

Redoslijed elemenata množenja nije relevantan, odnosno množenje bilo koje kvadratne matrice njenom inverznom matricom uvijek će rezultirati matricom identiteta istog reda.

U ovom slučaju, red matrice X je 2. Dakle, možemo prepisati prethodno svojstvo kao:

Screenshot 2019 08 13 A Les 19.34.42
Svojstvo inverzne matrice.

Praktični primjer

Pronađite inverznu matricu matrice V.

Screenshot 2019 08 13 A Les 19.35.27
Primjer inverzne matrice reda 2.

Za rješavanje ovog primjera možemo primijeniti formulu ili prvo izračunati determinantu, a zatim je zamijeniti.

Formula

Screenshot 2019 08 13 A Les 19.35.52
Primjena formule inverzne matrice na matricu V.

Formula sa determinantom

Prvo izračunamo determinantu matrice V, a zatim je zamenimo u formulu.

Screenshot 2019 08 13 A Les 19.36.14
Determinanta matrice V.

Tada dobijamo da je determinanta matrice V različita od nule (0) i možemo reći da matrica V ima inverznu matricu.

Screenshot 2019 08 13 A Les 19.36.52
Inverzna matrica matrice V determinantom V.

Dobijamo isti rezultat koristeći formulu ili prvo izračunajući determinantu, a zatim je zamijenimo.

Redoslijed inverzne matrice je isti kao i redoslijed originalne matrice. U ovom slučaju imaćemo isti broj redova n i kolona m i u matrici V i V -1 .

Matrična podjela

  • Kvadratna matrica
  • Matrica identiteta
  • Priložena matrica