Intervencija na deviznom tržištu

Intervencija na tržištu valuta je radnja Centralne banke neke zemlje na valutu da kontroliše njen kurs u odnosu na druge valute kako bi se izbjegla pretjerana devalvacija te valute i, stoga, stvorila klima opšteg nepovjerenja u stanje privrede te zemlje ili ekonomske zone.

Intervencija na deviznom tržištu

Postoje i drugi argumenti za kontrolu deviznog kursa, kao što je kontrola inflacije, kamatnih stopa i troškova finansiranja, kao i favorizovanje izvozne aktivnosti i trgovinskog bilansa.

Sve ove intervencije dio su monetarne politike neke zemlje ili ekonomske zone i imaju glavnu svrhu da garantuju povjerenje investitora s obzirom da su tržišta vođena očekivanjima.

Na primjer, u Evropi je Centralna banka ECB, koja ima moć da interveniše na deviznom tržištu kako bi kontrolisala rezerve u drugim valutama i, posebno, kurs eura u odnosu na druge valute. Iako je tačno, da je najkontrolisani paritet kurs EurUsd ili EurChf.

Dva primjera intervencije na deviznom tržištu

  1. Jednu od najvećih intervencija posljednjih godina Švicarska je sprovela u paritetu EurChf na pragu svog optimalnog kursa koji se nalazi na 1,20 intervencijom svoje Centralne banke od 2011. godine.

Provedena je kroz balans ponude i potražnje kupovinom i prodajom švajcarskih franaka i održavanjem kursa u rasponu od 1,19-1,20 u cilju kontrole njegovih makroekonomskih agregata. Centralna banka je znala maksimalnu istorijsku količinu ponude i potražnje svog deviznog kursa u odnosu na evro i mogla je da se igra sa ovom varijablom da bi delovala na tržištu, održavajući ravnotežu između ponude i potražnje pošto je znala ukupan obim ponude koji je bio na tržištu, pošto su pozicije investitora filtrirane i pokrivene ako su prevelike kako ne bi došlo do značajnijeg disbalansa u kursu, za to je Centralna banka Švajcarske imala velike rezerve novca u vašoj mjenjačnici u ove dvije valute. Dakle, Centralna banka i njeni finansijski posrednici bili su ti koji su plasirali i pomjerali pozicije u portfeljima švajcarskih franaka u njihovom paritetu sa eurom.

EUR CHF

2. Još jedan primjer može se naći u Argentini od 2011. godine, nastao kao posljedica razlike između zvaničnog kursa i uličnog kursa, ili koji se naziva i plavi kurs, što je izazvalo značajnu devalvaciju argentinskog pezosa (vidi autor preporuka o kursu).

Postoje, dakle, različiti modeli intervencija na deviznom tržištu i svi imaju svrhu zaštite nacionalne valute jer mogu smanjiti njenu vrijednost i pogodovati njenoj silaznoj špekulaciji.

Urednik preporučuje:

  • Devizne akcije
  • Konverter valuta