Evropski fond za usmjeravanje i jamstvo u poljoprivredi (EAGGF)

Evropski fond za usmjeravanje i jamstvo u poljoprivredi, poznat po skraćenici EAGGF, bio je fond Evropske unije čiji je glavni cilj bio obezbjeđivanje sredstava za podršku ruralnom razvoju i prilagođavanju poljoprivrednih struktura.

Evropski fond za usmjeravanje i jamstvo u poljoprivredi (EAGGF)

Evropski fond za usmjeravanje i jamstvo u poljoprivredi, popularno poznat kao EAGGF, bio je fond stvoren u okviru evropske politike ekonomske i socijalne kohezije. Ovaj fond, opskrbljen sredstvima od strane različitih zemalja Evropske unije, fokusirao se na obezbjeđivanje sredstava za podršku razvoju u ruralnim sredinama, kao i prilagođavanje različitih poljoprivrednih struktura koje ove teritorije predstavljaju.

Za to je Evropski fond za usmjeravanje i garanciju poljoprivrede imao sredstva za ulaganja u poljoprivredna gazdinstva širom Evrope, na primjer. Na isti način, pomogao je u postavljanju i konsolidaciji mladih poljoprivrednika, te u njihovoj obuci za pravilan razvoj buduće poljoprivredne prakse. Isto tako, ovaj fond je pomogao mnogim proizvođačima u marketingu, nudeći mreže i resurse za marketing; promovišući, uzgred, njegovu transformaciju i kvalitetnu proizvodnju. I sve to uz promociju agroekoloških mjera za razvoj održive poljoprivredne prakse.

Ovaj fond se sastojao od dva odjeljka: smjernice i garancije.

Tradicionalno, finansiranje zajedničke poljoprivredne politike (CAP) odvijalo se preko jedinstvenog fonda, Evropskog fonda za usmjeravanje i garancije u poljoprivredi (EAGGF). Međutim, to je ukinuto 1. januara 2007. godine. Evropska unija je od tog datuma taj fond podijelila na dva dijela, zajedno sa svojim ovlaštenjima i resursima. Ove zamjene su bili Evropski poljoprivredni garantni fond (EAGF) i Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD).

Šta je radio EAGGF? Šta je ZPP?

Kao što smo ranije rekli, glavna funkcija EAGGF-a bila je koordinacija i usmjeravanje CAP-a, odnosno onoga što znamo kao zajednička poljoprivredna politika.

Zajednička poljoprivredna politika (CAP) je skup politika i akcija koje zemlje članice Evropske unije imaju u oblasti poljoprivrede i stočarstva.

Kroz mjere koje čine CAP, EAGGF je uspostavio sistem subvencija ruralnom sektoru na kontinentu, koji je pokušao poboljšati njegovu eksploataciju.

Od svog stvaranja u januaru 1962. godine, kroz pomenuti fond artikulisana je zajednička poljoprivredna politika (CAP), koja je ukinuta 2007. godine, dok su stvorene zamene: Evropski garantni fond za poljoprivredu (EAGF) i Evropski fond. Poljoprivreda za ruralni razvoj ( EAFRD).

Evropski poljoprivredni garantni fond (EAGF) i Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)

Godine 2007. na snagu je stupila nova uredba koja je podijelila Evropski fond za usmjeravanje i garancije u poljoprivredi (EAGGF) na dva, EAGF i EAFRD.

S jedne strane, EAGF financira ili, povremeno, sufinansira, zajedno sa državama članicama, troškove zajedničke organizacije tržišta (CMO). Također sufinansira direktnu pomoć poljoprivrednim gazdinstvima i doprinos Unije aktivnostima informisanja i promocije poljoprivrednih proizvoda na unutrašnjem tržištu iu trećim zemljama. Ovo, kao i razni specifični troškovi Unije, kao što su veterinarske akcije i prikupljanje i korištenje genetskih resursa.

S druge strane, što se tiče pomoći ruralnom razvoju kroz EAFRD, moramo znati da ovaj fond sufinansira unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora. Isto tako, sufinansira agroekološke mjere, povećanje kvaliteta života u ruralnim područjima i promociju diverzifikacije ruralne ekonomije. Sve to, kao i stvaranje kapaciteta na lokalnom nivou.

Na taj način je zajednička poljoprivredna politika (CAP), od 1. januara 2007. godine, počela da se artikuliše kroz ova dva fonda, čime je zauvek ugašen Evropski fond za poljoprivredne smernice i garancije (EAGGF).