Eurostat

Eurostat je statistički sistem Evropske unije zadužen za prikupljanje mjerenja velikog broja ekonomskih varijabli iz različitih statističkih ureda zemalja članica. Na taj način su integrisani u jedinstvenu zajedničku bazu podataka.

Eurostat

Eurostat, najčešći naziv za Evropski statistički ured, je tijelo koje pripada Evropskoj komisiji zaduženo za centralizaciju i upravljanje statističkim podacima za Evropsku uniju. Njena evolucija ide ruku pod ruku sa evolucijom sadašnje Unije od njenog nastanka u prošlom veku.

Ova institucija sa sjedištem u Luksemburgu je zauzvrat korisna u obezbjeđivanju kohezije i koherentnosti statističke metodologije koju koriste zemlje članice Unije. Stoga se Eurostat posljednjih decenija etablirao kao vitalno sredstvo zajednice kada je u pitanju pružanje evropskih statistika različitih kategorija.

Koje vrste podataka nudi Eurostat?

Podaci koje je prikupio Eurostat odgovaraju na potrebu evropskih vlasti da imaju elemente numeričkog poređenja između različitih regiona. Glavne teme mjerenja su:

 • Opća i regionalna statistika .
 • Ekonomija i finansije .
 • Stanovništvo i društveni uslovi .
 • Industrija, trgovina i usluge .
 • Poljoprivreda i ribarstvo .
 • Vanjska trgovina
 • Transport
 • Životna sredina i energija .

Kako radi Eurostat

Osnovno funkcionisanje Eurostata karakteriše integracija različitih statističkih institucija ili ureda članica Zajednice. Ovaj konglomerat čini osnovu Evropskog statističkog sistema (SEE), koji garantuje doslednost u zajedničkoj metodologiji dobijenih podataka.

Eurostatova menadžerska organizaciona shema zasnovana je na listi od sedam adresa u zavisnosti od djelatnosti ili obima posla.

Organizacijska šema Eurostata Glavne teme na koje se daje statističko svjetlo u ovom tijelu bile bi ponašanje indeksa cijena, omjeri ekonomskog rasta, evolucija stope nezaposlenosti u različitim zemljama Evropske unije i mnoge druge.

Prikupljene baze podataka su besplatne, javne i slobodno dostupne na različite načine. Na primjer, putem redovno pisanih publikacija u obliku planova, godišnjih izvještaja ili drugih elektronskih izvora.

Glavne funkcije Eurostata

Ova institucija je zadužena za kompilaciju i strukturiranje veoma različitih vrsta podataka u različitim mjerenjima koja se sprovode u zemljama članicama. Na taj način i ove teritorije i organi upravljanja zajednicama svoje različite ekonomske politike zasnivaju na ovim informacijama. Na ovaj način se brine o:

 • Uspostaviti zajednički statistički okvir za sve članice Evropske unije: Eurostat je odgovoran za obezbjeđivanje statističkog okvira za sve članice. Osim toga, to čini i za glavne institucije na nivou Zajednice, posebno za Evropsku komisiju.
 • Ponudite ove baze podataka na javan i transparentan način: Jedna od misija Eurostata je da ponudi javnu i pouzdanu bazu podataka. Ne samo institucijama, već bilo kojoj vrsti korisnika.
 • Baza podataka za Evropsku centralnu banku (ECB): Za donošenje ispravnih odluka o monetarnoj politici potrebni su vam podaci. ECB se oslanja na podatke Eurostata kako bi saznala gdje bi trebala usmjeravati monetarnu politiku. Drugim riječima, ako treba voditi ekspanzivnu monetarnu politiku ili restriktivnu monetarnu politiku.
 • Uporedite regione ili zemlje: Izvedena iz prve funkcije, je ona za poređenje različitih ekonomija. Drugim riječima, ponuda zajedničkog statističkog okvira omogućava da se ekonomski pokazatelji različitih zemalja uporede sa mnogo više pouzdanosti.