Eurogroup

Evrogrupa je sastanak ministara ekonomije i finansija Evropske unije. Njegov cilj je da koordinira ekonomske politike zemalja članica i analizira sva pitanja vezana za euro.

Eurogroup

Sastancima Evrogrupe prisustvuju i komesar za ekonomska pitanja i predsednik Evropske centralne banke. Na ovom forumu će se nadgledati ekonomske politike zemalja članica Evropske unije, a da se ne zaboravlja sve što ima veze sa evrom i budžetskom politikom.

Funkcije Eurogrupe

Kao ekonomsko tijelo Evropske unije, Eurogrupa će imati sljedeća ovlaštenja:

  • Procijeniti ekonomsku situaciju u zoni eura i analizirati budućnost evropske ekonomije.
  • Nadgledati budžetsku politiku država članica Evropske unije.
  • Proučiti moguće širenje zone evra, odnosno proceniti proširenje broja zemalja koje koriste evro kao zvaničnu valutu.
  • Uspostaviti i razgovarati o uslovima za one zemlje eurozone kojima je potrebna finansijska pomoć.
  • Raditi na postizanju stabilnosti eura.
  • Studija makroekonomske situacije zemalja koje su dio euro zone.
  • Analiza i debata o ekonomskim reformama koje će provesti države Evropske unije.

Kako funkcioniše Evrogrupa

Evrogrupa se mora sastajati najmanje jednom mjesečno kako bi razgovarala o ekonomskim i monetarnim pitanjima Evropske unije. Ovi sastanci su neformalne prirode i teme o kojima će se razgovarati na sastancima će biti povjerljive.

Među prisutnima bi trebalo da budu ministri privrede i finansija zemalja članica Evropske unije, predsednik Evrogrupe, komesar za ekonomska pitanja i predsednik Evropske centralne banke. S druge strane, Međunarodni monetarni fond također može intervenirati na ovom sastanku kada se raspravlja o ekonomskim pitanjima u koja je uključen.

Po završetku sastanka, predsjednik Eurogrupe saopštava rezultat putem konferencije za novinare, ali postoji i mogućnost davanja pismene izjave.