Eurobarometar

Eurobarometar je istraživanje koje provodi Evropska unija i čiji rezultati pokazuju glavne zabrinutosti i očekivanja stanovništva Zajednice u vezi sa velikom raznolikošću tema.

Eurobarometar

Kreiranjem Eurobarometra moguće je do detalja saznati koji su prioriteti djelovanja institucija Zajednice, uzimajući u obzir podatke reprezentativnih građana konsultiranih u anketi.

Prije njegovog stvaranja, različite evropske institucije su vršile različita mjerenja i konsultacije sa stanovništvom. Međutim, od 2007. godine ovaj alat je počeo redovno da se razvija, a njegova priprema i implementacija padaju na teret Evropskog parlamenta. Alternativno, njegovo finansiranje pada na Evropsku komisiju.

Glavna osnova njegovog postojanja je mjerenje do koje mjere Evropljani žele da ovlasti Zajednice djeluju u svakodnevnoj ekonomskoj i zakonodavnoj aktivnosti. Ova istraživanja se obično održavaju dva puta godišnje, a njihove zaključke proučava i raspravlja parlament u cilju izrade budućih strategija.

Također je uobičajeno da se dodatna i konkretnija istraživanja provode u ime institucije Unije. Naravno, u slučaju da se ukaže potreba za dobijanjem određenih podataka od stanovništva. Najčešći je da se razvijaju preko telefona.

Glavni alat Eurobarometra

Na ovaj način Evropski parlament ima mogućnost da definiše svoje mjere djelovanja na osnovu rezultata koje pokazuje Eurobarometar, a samim tim i mišljenja evropskih stanovnika.

Glavna pitanja prikupljena u barometru ne odgovaraju samo političkim ili ekonomskim nijansama. Eurobarometar se takođe fokusira na mišljenje građana Evrope o drugim tačkama. Primeri za njih su okruženje ili demografski napredak stanovništva sa uticajnim faktorima kao što je imigracija.

Još jedna bitna prednost koju ovo mjerenje predstavlja jeste da ponudi postojeće mišljenje o vlastitom radu Evropskog parlamenta, njegovom uticaju na život zajednice i samoj činjenici pripadnosti Uniji svakog člana zajednice.

Istraživanja sprovedena u okviru Eurobarometra

Različite konsultacije se periodično pokreću iz Evropskog parlamenta:

  • Tematske ankete: Fokusirane na gore opisane teme i veoma su raznolike prirode. Opće konsultacije mogu se održavati u svim državama članicama ili biti usmjerene na određene starosne, polne ili društvene klase.
  • Parametar: Obavlja se svake godine u svim zemljama članicama i fokusira se na poznavanje njihovih utisaka o radu samog parlamenta. Na isti način pokušava izmjeriti stepen afiniteta i osjećaja pripadnosti između evropskog građanina i različite zajednice institucije .
  • Flash Eurobarometar: Ovo su telefonski pozivi građanima za konkretnije pitanje. Na način da je moguće u kraćem roku doći do zaključaka o određenoj temi.