Coupon run

Koncept tekućeg kupona je kamata obračunata do određenog datuma na kupon vrijednosnog papira s fiksnim prihodom. Ova kamata se akumulira periodično od datuma posljednje uplate do sljedeće.

Coupon run

Kada steknemo hartije od vrednosti sa fiksnim prihodom (sve dok nisu hartije od vrednosti koje se izdaju uz diskont, obveznica bez kupona), posuđujemo svoj novac u zamenu za primanje nominalnog iznosa po dospeću plus neku kamatu periodično (obično godišnje ili polugodišnje) . Razmislite o obveznici koja isplaćuje svoj kupon 3. februara. Od tog datuma počinje da se obračunava kamata koja se plaća na sledeći kupon. Dakle, tekući kupon je dio te kamate koja se akumulira iz dana u dan.

Lako je zaključiti da što je više vremena prošlo od datuma posljednje isplate kupona, to će biti veća obračunata kamata i, kao posljedica toga, veći protok kupona.

Kada kupimo obveznicu, obračunatu kamatu ćemo morati dodati na navedenu cijenu (cijena bez kupona). Tekući kupon plus cijena ex-kupona obveznice će nam dati ukupnu cijenu ili bruto cijenu obveznice. Ovo će biti iznos koji ćemo konačno platiti za to.

Primjer izračuna tekućeg kupona

Dana 19.02.2015. kupljena je obveznica sa rokom važenja 30.7.2020. Obveznica plaća godišnji kupon od 4,65%. Njegova kotacija (cijena bez kupona) je 94,992%. Koliko košta kupon? Koju cijenu trebamo platiti za to?

Prvo bismo morali izračunati trajanje kupona. Za ovo bismo primenili sledeću formulu:

CC = Izvođenje kupona

Dc = Dani koji su prošli od posljednje isplate kupona

Dt = Vrijeme koje protekne između isplate kupona

C = Iznos kupona

Ako računamo dane koji su protekli od uplate zadnjeg kupona, imali bismo ukupno 204. Vrijeme koje protekne između isplate kupona je godinu dana (365 dana). Znajući ovo, ne bismo imali više za zamjenu u formuli.

CC = (204/365) * 4,65 = 2,599%

Tekući kupon (ili akumulirana kamata) do 19.02.2015. je 2,5989% i ukupna cijena ili bruto cijena koju bismo trebali platiti za obveznicu bila bi rezultat dodavanja tekućeg kupona plus cijena ex-kupona. Ukupan iznos za plaćanje obveznice bio bi 97,591%.

Zašto se obračunava tekući kupon?

Tekući kupon se koristi za izračunavanje obračunate kamate. Razmislimo o 2 različita bonusa. Obveznica A je platila svoj kupon prije 3 mjeseca, a obveznica B je platila svoj kupon prije 10 mjeseci (da pojednostavimo primjer, razmislimo o mjesecima od 30 dana). Pretpostavimo da obje obveznice plaćaju kupon od 5% i da je njihova ex-kuponska cijena 95%. Obveznica A bi imala tekući kupon od 1,233% (90/365 * 4,65) i njena ukupna cijena bi bila 96,233% (95% + 1,233%). Obveznica B bi imala tekući kupon od 4,110% (300/365 * 5%) i njena ukupna cijena bi bila 99,110% (95% + 4,110%)

Da se akumulirani dio kupona obje obveznice ne bi izračunao i oduzeo od ukupne cijene da bi se dobila ex-kuponska cijena (navedena cijena), dobili bismo višu cijenu za obveznicu B. Ali to nije slučaj, budući da se obje Obveznice trguju po 95% i kupovina jedne ili druge obveznice bi bila ravnodušna, jer bismo platili višu cijenu za obveznicu B nego za obveznicu A, ali za obveznicu B bismo naplatili veći dio kupona nego za obveznicu A Dakle, obje obveznice imaju istu cijenu.

Učinak tekućeg kupona

Cijena bez kupona (čista cijena) je informativnija od ukupne cijene obveznice (prljava cijena) prilikom donošenja odluke o kupovini. Ukupna cijena mogla bi nas navesti da pogrešno pomislimo da se za obveznicu plaća previše (utoliko više, veći dio kupona je nastao).

Osim toga, gledajući graf cijene obveznice tokom vremena, ako se ne eliminiše efekat tekućeg kupona, imali bismo graf u obliku zubaca testere (vidi sliku ispod). To je zato što kako se kupon nagomilava, obveznica bi vrijedila što je bliže datumu isplate kupona. Nakon uplate ove, vidio bi se vertikalni pad cijene ex-kupona i isto bi se ponovilo do uplate sljedećeg kupona.