Ciljevi održivog razvoja (SDG)

Ciljevi održivog razvoja ili Svjetski ciljevi, također poznati kao SDG, su obaveze na koje su se zemlje članice složile od 2015. Istorijski gledano, jednoglasno su odobreni na samitu Ujedinjenih naroda 193 države članice Ujedinjenih naroda.

Ciljevi održivog razvoja (SDG)

Oni su uključeni u Deklaraciju, sa ukupno 17 ciljeva i 169 ciljeva.

Ciljevi održivog razvoja (SDG)

Fokusirani su na iskorjenjivanje siromaštva, optimizaciju korištenja prirodnih resursa, društvene nejednakosti; kao i kvaliteta i očekivanja života, širom svijeta.

Pitanja kojima se bavi su zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, čista energija, poštovanje biodiverziteta, između ostalog.

Ciljevi su postavljeni uzimajući u obzir da će promjene napravljene u jednoj oblasti uticati na drugu.

17 SDG ciljeva

Svaki od ciljeva je naveden u nastavku.

 1. Kraj siromaštva: Odgajan da zadovolji osnovne potrebe cjelokupne populacije.
 2. Zero Hunger: Promoviranje sigurnosti hrane i održive poljoprivrede.
 3. Zdravlje i dobrobit: Sa inicijativama za zdrav život.
 4. Kvalitetno obrazovanje: efikasne mogućnosti za sve da imaju pristup učenju.
 5. Rodna ravnopravnost: Promoviranje politika koje izbjegavaju nejednakost između muškaraca i žena.
 6. Čista voda i kanalizacija: Pristup pitkoj vodi za sve.
 7. Pristupačna i čista energija: Održiva energija je dostupna svima.
 8. Pristojan rad i ekonomski rast: Izjednačavanje produktivnih mogućnosti za sve.
 9. Industrija, inovacije i infrastruktura: Podrška inkluzivnoj industrijalizaciji.
 10. Smanjenje nejednakosti: Smanjite razlike među zemljama.
 11. Održivi gradovi i zajednice: podupiranje inkluzivnih društava.
 12. Odgovorna proizvodnja i potrošnja: Osigurati održiv proizvodni proces i potražnju.
 13. Klimatske akcije : Sprovesti akcije za borbu protiv klimatskih promjena.
 14. Podvodni život: Osigurati odgovorno korištenje održivih morskih resursa.
 15. Život kopnenog ekosistema: Obnavljanje degradacije zemljišta i sprečavanje gubitka biološke raznolikosti.
 16. Mir, pravda i jake institucije: Promovirajte mir priznavanjem prava svakog pojedinca.
 17. Savezi za postizanje ciljeva: Podrška saradnji između zemalja za postizanje održivog razvoja.

Implikacije ciljeva održivog razvoja

Ovi ciljevi predstavljaju značajan napor za podizanje svijesti javnosti, podržan korištenjem tehnologije, znanja, finansijskih sredstava itd. Kao i uspostavljanje agende i indikatora koji omogućavaju praćenje dostignuća.

Ono što pokreće saradnju kako bi se ciljevi mogli postići je posvećenost civilnog društva, vlade i privatnog sektora.

Međunarodna institucija koja sarađuje u postizanju ciljeva je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), u svim pitanjima koja se tiču ​​zdravlja. Njegov opseg je podržan sljedećim radnjama:

 • Podrška vladama u izradi zdravstvenih politika i planova, kao i u smanjenju nejednakosti.
 • Pomaže u saradnji sa partnerskim zemljama u skladu sa nacionalnim prioritetima.
 • On prikuplja i širi informacije o zdravlju kako bi zemlje mogle planirati svoju potrošnju i pratiti svoj napredak po ovim pitanjima.

Primjena SDG-a

Postoji aplikacija pod nazivom “ SDG in Action ” koja se može preuzeti na mobilni uređaj kako bi civilno društvo moglo učestvovati i doprinijeti postizanju ovih ciljeva. Ova aplikacija omogućava svakoj osobi da predloži svoje akcije, pa čak i pozove druge da se pridruže ovim inicijativama.