Administracija prodaje

Administracija prodaje su sve procedure, odluke, radnje nadzora i kontrole, revizije i evaluacije koje se odvijaju u kompaniji i koje se odnose na poslovanje prodaje.

Administracija prodaje

Primarni cilj administracije prodaje je pravilno upravljanje procesima sa kupcima i dobavljačima. Generalno, sve što ima veze sa prodajnim operacijama.

Ali zašto želimo da upravljamo prodajom? Imati informacije je veoma važno, ne samo da bismo ponudili bolju uslugu kupcima, već i da bismo dobili bolje cijene od dobavljača.

Kompanije stalno imaju zastoje kod dobavljača, proizvode koji se vraćaju jer ih kupac ne želi i druge koji su usput pokvareni. Stoga je od najveće važnosti imati kontrolu nad svime što se prodaje, kako dolazi, kada se prodaje i gdje se skladišti.

Ovo omogućava kompanijama da donose bolje odluke, da sve registruju i optimizuju svoje resurse. Računalni programi pomažu u ovom zadatku. Kada kompjuteri još nisu postojali, sve je moralo biti zapisano rukom (ko god da je to radio). Međutim, sada možemo imati sve informacije jednim klikom na dugme.

Funkcije upravljanja prodajom

Upravljanje prodajom ne samo da bilježi sve što ima veze s prodajom, već ide i dalje od toga. On nudi mogućnost kompanijama da se prilagode tržišnim trendovima, razviju nove, korisnije proizvode ili čak ulože potrebno u oglašavanje. Sljedeće su glavne funkcije upravljanja prodajom:

 • Organizirajte prodajni tim: direktora prodaje , prodavače i prodavače. Može biti mnogo više pozicija u zavisnosti od veličine kompanije, ali ove tri su najvažnije.
 • Planirajte prodajnu strategiju: Moraju sarađivati ​​ruku pod ruku s marketinškim timom. Ne radi se samo o dobrom reklamiranju ili prenošenju dobrog iskustva potrošaču ili krajnjem kupcu. Prodajna strategija ide mnogo dalje i uzima u obzir sve moguće faktore koji imaju veze sa prodajom.
 • Analiza troškova i koristi: Procjene koristi i troškova moraju se uzeti u obzir. Pogledajte da li planiranje napreduje kako je planirano, pogledajte zašto odstupa i šta učiniti da to popravite. Identifikujte, dakle, da li je greška unutar organizacije ili je posledica spoljnih uzroka.
 • Istraživanje tržišta: Opet, morate raditi ruku pod ruku sa marketinškim timom. Zaključci studija oba tima mogu biti različiti. Uspjeh leži u dijeljenju zajedničkih osnova i izvlačenju zaključaka koji su od koristi za prodaju kompanije.
 • Kupaca i dobavljača odnosa: Imati dobre i ponekad dugotrajne odnose s kupcima i dobavljačima je od suštinskog značaja. Sa kupcima, s jedne strane, jer su oni ti koji kupuju proizvode ili nabavljaju uslugu. I, istovremeno, sa dobavljačima. Ako dobavljači blagovremeno ne ispune potrebe kompanije, to može uticati na proces prodaje.

Proces upravljanja prodajom

Upravljanje prodajom kompanije sastoji se od tri osnovna procesa odlučivanja i djelovanja:

 1. Plan: Moramo odgovoriti na različita pitanja. Šta ćemo prodati? Kako ćemo to? Gdje? Kome? I još mnogo pitanja. Važno je imati plan prije nego što pređete na sljedeći korak. Da se to na neki način izrazi, kompanija mora iscrtati rutu, neće daleko stići ako ostane u toku. Čak i za one neplanirane slučajeve, morate izraditi akcioni plan.
 2. Izvršite: Jednom planirano, vrijeme je za izvršenje, poštovanje rokova i budžeta. Ukoliko se plan ispuni povećavaju se šanse za uspjeh kompanije.
 3. Ocjenjivanje i kontrola: Radi se o mjerenju, koliko je to moguće, da se sve ispunjava i da se radi dobro. Ocjenjivanje osoblja i planiranje dio je trećeg koraka u procesu.

Ovaj proces, koji je kontinuiran, treba da posluži da se poboljša ono što nije u redu i da se poboljša ono što daje dobre rezultate.

Zašto je upravljanje prodajom korisno u kompaniji?

Upravljanje prodajom je neophodno za veliku većinu kompanija. Nije dovoljno razviti vrlo dobar proizvod koji je kvalitetan, pa čak i jeftin. Ovo nije dovoljno. Ako proces prodaje ne uspije, sav trud će biti uzaludan.

Evo nekih detalja za koje je korisno upravljanje prodajom.

 • Održava kupce i prodavce u toku.
 • Olakšava praćenje i zatvaranje prodaje.
 • Omogućava vam da ocijenite prodajni tim.
 • Procijenite proces prodaje, otkrivajući uska grla koja ometaju proces prodaje.